نویسنده = رمضانیان پور، امیر محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دوام ملات‌های حاوی پوزولان‌ طبیعی تحت تأثیر کربناسیون

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 63-75

علی اکبر رمضانیان پور؛ مازیار کاظمیان؛ سعید صدیقی؛ فرناز بهمن زاده؛ رادش امیری؛ امیر محمد رمضانیان پور