نویسنده = عباسعلی صادقی
تعداد مقالات: 14
1. بررسی تکنیک اتصال ملات برای مقاوم سازی لرزه ای دیوارهای آجری با چیدمان مختلف آجر

دوره 5، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 17-35

حمید صابری؛ وحید صابری؛ علی حسین زاده؛ عباسعلی صادقی


2. بررسی پارامترهای دوام بتن‌ حاوی الیاف بازالت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 62-83

حسین بهشتی نژاد؛ عباسعلی صادقی؛ سارا نادی؛ وحید ناصری


3. مقایسه ی عملکرد لرزه ای سیستم های سازه ای قاب خمشی، مهاربندی همگرا و کمانش تاب با استفاده از شاخص خسارت

دوره 5، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-19

عباسعلی صادقی؛ مجید پورامینیان؛ ُسیده وحیده هاشمی؛ سمیه پوربخشیان


4. ارزیابی تغییر چیدمان میراگرهای ویسکوز در سازه‌ بلندمرتبه فولادی تحت زلزله های نزدیک و دور از گسل

دوره 5، شماره 1، بهار 1400، صفحه 20-42

حمید صابری؛ وحید صابری؛ حامد بیات سرمدی؛ عباسعلی صادقی


5. بررسی دقت روش تحلیل استاتیکی در قیاس با روش‌های تحلیل دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی در سازه‌های فولادی با نامنظمی جرمی

دوره 5، شماره 1، بهار 1400، صفحه 43-56

حمید صابری؛ وحید صابری؛ فاطمه ولی؛ نجمه فرج پور؛ زهرا ساداتی؛ محبوبه رازگردانی؛ عباسعلی صادقی


6. تاثیر نوع، ضخامت و نحوه شبکه بندی الیاف FRP در بهسازی دال‌های بتنی دارای بازشو

دوره 4، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-25

وحید صابری؛ حمید صابری؛ مجتبی تراش؛ عباسعلی صادقی


7. بهبود پارامترهای مکانیکی بتن خودتراکم با استفاده از الیاف مسی و پلاستیکی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 26-43

حمید صابری؛ وحید صابری؛ سید محسن نورانی؛ عباسعلی صادقی


8. تعیین طول بهینه تیر پیوند در قاب‌های مهاربندی برون محور تحت زلزله‌های نزدیک و دور از گسل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 78-97

وحید صابری؛ حمید صابری؛ مونا سراجی؛ عباسعلی صادقی


9. بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح با میلگردهای فولادی و FRP تقویت شده با ورق‌های CFRP

دوره 4، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-24

علی عبدالهی؛ وحید صابری؛ حمید صابری؛ عباسعلی صادقی


10. بررسی تاثیر میراگرهای با میرایی‌های مختلف در بهبود عملکرد مهاربندهای شورون

دوره 4، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 58-81

حمید صابری؛ وحید صابری؛ الناز شندی آبادی؛ عباسعلی صادقی


11. بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب با هسته های متفاوت

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-22

وحید صابری؛ حمید صابری؛ عباسعلی صادقی؛ ُسیده وحیده هاشمی


12. بررسی عملکرد سازه‌ی نامنظم قاب خمشی فولادی تحت فروریزش پیش‌رونده به روش-های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 23-47

کوروش مهدی زاده؛ مصطفی افرائی؛ عباسعلی صادقی؛ ُسیده وحیده هاشمی


13. ارزیابی عملکرد چرخه ای قاب های بتن مسلح مقاوم‌سازی شده با الگوهای مختلف FRP

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 58-74

اسماعیل رام؛ وحید صابری؛ حمید صابری؛ امیرمحمد رام؛ امیرحسین رام؛ عباسعلی صادقی


14. تحلیل رفتار پس از کمانش قاب به روش الاستیکا

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-20

محمدرضا رخی شهری؛ رضا ضیا توحیدی؛ عباسعلی صادقی؛ ُسیده وحیده هاشمی؛ کوروش مهدی زاده