نویسنده = مهدی خانی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص مکانیکی بتن خودمتراکم ساخته شده از ضایعات کاشی شکسته شده

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

فاطمه صفی خانی؛ مهدی مهدی خانی