نویسنده = حسینی ثابت، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی و عددی مقاوم سازی پایه پل های بتن آرمه

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 54-70

هادی فقیه ملکی؛ مرتضی حسینی ثابت