کلیدواژه‌ها = تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی
بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی کوپل با تغییرات ابعاد بازشو با در نظرگرفتن سطوح عملکرد

دوره 5، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-22

حمید صابری؛ وحید صابری؛ مائده زاهد؛ عباسعلی صادقی


مقایسه ی عملکرد لرزه ای سیستم های سازه ای قاب خمشی، مهاربندی همگرا و کمانش تاب با استفاده از شاخص خسارت

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-19

عباسعلی صادقی؛ مجید پورامینیان؛ ُسیده وحیده هاشمی؛ سمیه پوربخشیان


ارزیابی تغییر چیدمان میراگرهای ویسکوز در سازه‌ بلندمرتبه فولادی تحت زلزله های نزدیک و دور از گسل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 20-42

حمید صابری؛ وحید صابری؛ حامد بیات سرمدی؛ عباسعلی صادقی


بررسی عملکرد پارامترهای تغییر شکل و انرژی در ارزیابی خرابی لرزه‌ای سازه‌های فولادی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-23

عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی؛ کوروش مهدی زاده