کلیدواژه‌ها = نرم افزار Mathematica
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار پس از کمانش قاب به روش الاستیکا

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-20

محمدرضا رخی شهری؛ رضا ضیا توحیدی؛ عباسعلی صادقی؛ ُسیده وحیده هاشمی؛ کوروش مهدی زاده