کلیدواژه‌ها = نفوذپذیری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی دوام ملات‌های حاوی پوزولان‌ طبیعی تحت تأثیر کربناسیون

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 63-75

علی اکبر رمضانیان پور؛ مازیار کاظمیان؛ سعید صدیقی؛ فرناز بهمن زاده؛ رادش امیری؛ امیر محمد رمضانیان پور


2. پرکردن منافذ روسازی بتن متخلخل با مصالح خاکی

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 46-56

ابوالفضل حسنی؛ ابوالفضل محمدی جانکی؛ محمد جواد بیدشکی


3. تاثیر ذرات ژئوفوم در خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای ماسه ای

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-93

فهید توفیق آذری؛ روزبه دبیری


شماره‌های پیشین نشریه