رویکردهای نوین در مهندسی عمران (JNACE) - مقالات آماده انتشار