نویسنده = امیری کیا، ندا
بررسی تأثیر ترکیب مهاربند کمانش تاب و قاب خمشی در ارتفاع بر فروریزش لرزه ای قاب های فولادی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 54-80

وحید صابری؛ حمید صابری؛ ندا امیری کیا؛ عباسعلی صادقی