نویسنده = کیارسی، سلمان
بررسی اثر جهت‌داری زلزله در رفتار لرزه‌ای سازه‌های بتنی متوسط

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-13

بهزاد حاصلی؛ سلمان کیارسی


بررسی اثر جهت‌داری زلزله در رفتار لرزه‌ای سازه‌های بتنی کوتاه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-64

بهزاد حاصلی؛ سلمان کیارسی؛ امیرحسین جلیلی