نویسنده = جلیلی، امیرحسین
بررسی اثر جهت‌داری زلزله در رفتار لرزه‌ای سازه‌های بتنی کوتاه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-64

بهزاد حاصلی؛ سلمان کیارسی؛ امیرحسین جلیلی