نویسنده = فراهانی، مریم
بررسی وضعیت کمی و کیفی منابع آب دشت ورامین و ارایه راهکار جهت مدیریت پایدار در منطقه

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 58-73

بیدا دهقانی؛ مریم فراهانی؛ بابک امین نژاد