نویسنده = محمد مهدی پاردسوئی
لزوم در نظر گرفتن فاصله ایمن از شریان های زیرسطحی در مجاورت عملیات بهسازی خاک های نرم رسی با سربار

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 47-55

محمد مهدی پاردسوئی؛ مهدی مخبری؛ محمد هادی پاردسوئی؛ محمد رضا قاطع


بررسی عددی بهسازی خاک بستر واحد های زلال ساز بندر ماهشهر به وسیله سربار و زهکش های عمودی ( مطالعه موردی)

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 69-76

محمد مهدی پاردسوئی؛ سید محمد علی زمردیان؛ مهدی مخبری؛ محمد هادی پاردسوئی