نویسنده = پاردسوئی، محمد مهدی
لزوم در نظر گرفتن فاصله ایمن از شریان های زیرسطحی در مجاورت عملیات بهسازی خاک های نرم رسی با سربار

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 47-55

محمد مهدی پاردسوئی؛ مهدی مخبری؛ محمد هادی پاردسوئی؛ محمد رضا قاطع


بررسی عددی بهسازی خاک بستر واحد های زلال ساز بندر ماهشهر به وسیله سربار و زهکش های عمودی ( مطالعه موردی)

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 69-76

محمد مهدی پاردسوئی؛ سید محمد علی زمردیان؛ مهدی مخبری؛ محمد هادی پاردسوئی