نویسنده = زمردیان، سید محمد علی
بررسی عددی بهسازی خاک بستر واحد های زلال ساز بندر ماهشهر به وسیله سربار و زهکش های عمودی ( مطالعه موردی)

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 69-76

محمد مهدی پاردسوئی؛ سید محمد علی زمردیان؛ مهدی مخبری؛ محمد هادی پاردسوئی