نویسنده = ستاوند، نواب
فرایند مدیریت ریسک در ساخت‌وساز پروژه‌های کوچک

دوره 7، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 30-45

نواب ستاوند؛ سید یعقوب ذوالفقاری فر