نویسنده = واشقانی فراهانی، فرزانه
بهینه‌سازی طرح اختلاط بتن سبک نسبتا مقاوم با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 17-30

محمد امامی کورنده؛ فرزانه واشقانی فراهانی