نویسنده = صادقی، عباسعلی
بهسازی لرزه‌ای ساختمان 10 طبقه فولادی با افزودن یک طبقه‌ی جداسازی شده در بام

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 16-35

حمید کاظمی؛ فاطمه فاطمی؛ عباسعلی صادقی


ارزیابی عملکرد چرخه‌ای سیستم استهلاک انرژی الاکلنگی با میراگر شکاف‌دار

دوره 7، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 46-70

حسین بهشتی نژاد؛ فرزاد حاجی رضائی؛ عباسعلی صادقی