نویسنده = صبوری املشی، علیرضا
مدلسازی طرح اختلاط بتن متخلخل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-15

محمد امامی کورنده؛ سید عظیم حسینی؛ علیرضا صبوری املشی