نویسنده = حاجی رضائی، فرزاد
ارزیابی عملکرد چرخه‌ای سیستم استهلاک انرژی الاکلنگی با میراگر شکاف‌دار

دوره 7، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 46-70

حسین بهشتی نژاد؛ فرزاد حاجی رضائی؛ عباسعلی صادقی