نویسنده = دبیری، روزبه
بررسی تأثیر استفاده از بتن معمولی در قاعده یک سد بتن غلتکی (RCC)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 18-48

مهدیه آقالاری؛ طالب مرادی شقاقی؛ روزبه دبیری


تاثیر ذرات ژئوفوم در خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای ماسه ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 83-93

فهید توفیق آذری؛ روزبه دبیری


تعیین ضریب رفتار در سازه های دارای ناپیوستگی دیوار برشی تحت اثر بار لرزه ای

دوره 2، شماره 3، آذر 1397، صفحه 47-69

حمیده رفیعی؛ معصومه اشگی؛ روزبه دبیری


آسیب شناسی ژئوتکنیکی کوی فرشته تبریز

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 14-32

علیرضا علیزاده مجدی؛ روزبه دبیری


بررسی اثر مدل‌های رفتاری مختلف خاک در مدل‌‌سازی عددی دیوارهای حائل طره‌ای

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-13

نوید حسن پوری نوتاش؛ آرش حوایی؛ روزبه دبیری


کاربرد مواد نانو در بهبود ظرفیت باربری خاکها

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 14-35

علی کاکاوند؛ روزبه دبیری