نویسنده = حوایی، آرش
بررسی اثر مدل‌های رفتاری مختلف خاک در مدل‌‌سازی عددی دیوارهای حائل طره‌ای

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-13

نوید حسن پوری نوتاش؛ آرش حوایی؛ روزبه دبیری