نویسنده = احترامی، علی اکبر
بررسی عملکرد شمع‌ها در خاک و محیط‌های نشست‌پذیر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-20

امیرحسن رضائی فرعی؛ علی اکبر احترامی


بررسی عملکرد ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع در محیط‏های شهری

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 14-30

امیرحسن رضائی فرعی؛ علی اکبر احترامی