نویسنده = آقالاری، مهدیه
بررسی تأثیر استفاده از بتن معمولی در قاعده یک سد بتن غلتکی (RCC)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 18-48

مهدیه آقالاری؛ طالب مرادی شقاقی؛ روزبه دبیری