نویسنده = عبدا... زاده، غلامرضا
پیشنهاد یک جداگر لرزه‌ای الاستومریک چندلایه اصطکاکی جدید

دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 61-76

غلامرضا عبدا... زاده؛ غلامعلی میرعلی کتولی