نویسنده = یاوری، محمد
بررسی کارایی حوضچه‌های رسوب‌گذار فاضلاب شهری با استفاده از تحلیل پوشش داده‌ها

دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 21-29

میلاد ارجمند؛ نیما صادقیان پیرمحله؛ سحر امینی؛ محمد یاوری