نویسنده = صابری، حمید
ارزیابی پارامتری تأثیر شکل هندسی و جنس فولاد صفحه‌ی اتصال بر عملکرد چرخه‌ای مهاربندهای کمانش تاب

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 48-69

وحید صابری؛ حمید صابری؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی