نویسنده = تراش، مجتبی
تاثیر نوع، ضخامت و نحوه شبکه بندی الیاف FRP در بهسازی دال‌های بتنی دارای بازشو

دوره 4، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-25

وحید صابری؛ حمید صابری؛ مجتبی تراش؛ عباسعلی صادقی