نویسنده = امیرمحمد رام
ارزیابی عملکرد چرخه ای قاب های بتن مسلح مقاوم‌سازی شده با الگوهای مختلف FRP

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 58-74

اسماعیل رام؛ وحید صابری؛ حمید صابری؛ امیرمحمد رام؛ امیرحسین رام؛ عباسعلی صادقی