نویسنده = پیرمحمدی علیشاه، فرهاد
بررسی مقاومت فشاری بتن های پلیمری با پودر لاستیک و میکروسیلیس درسنین مختلف

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 75-88

فرهاد پیرمحمدی علیشاه؛ حامد رسولی نعمت آباد