نویسنده = شندی آبادی، الناز
بررسی تاثیر میراگرهای با میرایی‌های مختلف در بهبود عملکرد مهاربندهای شورون

دوره 4، شماره 3، آذر 1399، صفحه 58-81

حمید صابری؛ وحید صابری؛ الناز شندی آبادی؛ عباسعلی صادقی