نویسنده = سراجی، مونا
تعیین طول بهینه تیر پیوند در قاب‌های مهاربندی برون محور تحت زلزله‌های نزدیک و دور از گسل

دوره 4، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 78-97

وحید صابری؛ حمید صابری؛ مونا سراجی؛ عباسعلی صادقی