نویسنده = قدیری راد، محمدحسین
سازه‏های فولادی سبک: ساختاری مناسب برای ساختمان‏سازی در مناطق زلزله‏زده ایران(یک مطالعه مروری)

دوره 4، شماره 3، آذر 1399، صفحه 82-92

محمد عمارلو؛ محمدحسین قدیری راد؛ حمیدرضا دشتبانی