نویسنده = نادی، سارا
بررسی پارامترهای دوام بتن‌ حاوی الیاف بازالت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 62-83

حسین بهشتی نژاد؛ عباسعلی صادقی؛ سارا نادی؛ وحید ناصری