نویسنده = ناصر مهردادی
کاربرد ژئوپلیمرها درتصفیه فاضلاب

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 70-80

علیرضا اسپرهم؛ مسعود نبی جاوید؛ ناصر مهردادی؛ امیر بهادر مرادی خو