نویسنده = راهنمایی، حسین
تخریب پل های سگمنتال پس تنیده با استفاده از روش مهندسی معکوس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-9

سامان سنجری؛ حسین سیدی مرغکی؛ حسین راهنمایی


کنترل کیفیت مصالح الاستومری نئوپرن

دوره 5، شماره 3، آذر 1400، صفحه 55-67

سامان سنجری؛ حسین سیدی مرغکی؛ حسین راهنمایی