کلیدواژه‌ها = مقاومت فشاری
بررسی پارامترهای دوام بتن‌ حاوی الیاف بازالت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 62-83

حسین بهشتی نژاد؛ عباسعلی صادقی؛ سارا نادی؛ وحید ناصری


بهبود پارامترهای مکانیکی بتن خودتراکم با استفاده از الیاف مسی و پلاستیکی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 26-43

حمید صابری؛ وحید صابری؛ سید محسن نورانی؛ عباسعلی صادقی


بررسی مقاومت فشاری بتن های پلیمری با پودر لاستیک و میکروسیلیس درسنین مختلف

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 75-88

فرهاد پیرمحمدی علیشاه؛ حامد رسولی نعمت آباد


بررسی خواص مکانیکی بتن خودمتراکم ساخته شده از ضایعات کاشی شکسته شده

دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-18

فاطمه صفی خانی؛ مهدی مهدی خانی


بررسی مشخصات مکانیکی بتن های خودتراکم حاوی الیاف شیشه و زئولیت

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-45

سعید حضرتی؛ میر علی محمد میرگذار لنگرودی


پرکردن منافذ روسازی بتن متخلخل با مصالح خاکی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 46-56

ابوالفضل حسنی؛ ابوالفضل محمدی جانکی؛ محمد جواد بیدشکی


بررسی اثرات نسبت ابعاد و حجم تقریبی الیاف بر روی خصوصیات مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف فولادی ترکیبی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 49-64

محمد جمشیدی آوانکی؛ محمد عابدی؛ عبدا... حسینی؛ محمدصادق معرفت