کلیدواژه‌ها = نرم افزار ABAQUS
بررسی تکنیک اتصال ملات برای مقاوم سازی لرزه ای دیوارهای آجری با چیدمان مختلف آجر

دوره 5، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 17-35

حمید صابری؛ وحید صابری؛ علی حسین زاده؛ عباسعلی صادقی


تحلیل رفتار پس از کمانش قاب به روش الاستیکا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-20

محمدرضا رخی شهری؛ رضا ضیا توحیدی؛ عباسعلی صادقی؛ ُسیده وحیده هاشمی؛ کوروش مهدی زاده