کلیدواژه‌ها = ضایعات سنگبری
بررسی تاثیر ضایعات کارخانه های سنگبری (گِل سنگ) برروی خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 21-32

امیر اشراقی؛ حمید مهرنهاد؛ مریم مختاری