کلیدواژه‌ها = پس تنیده
تخریب پل های سگمنتال پس تنیده با استفاده از روش مهندسی معکوس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-9

سامان سنجری؛ حسین سیدی مرغکی؛ حسین راهنمایی