کلیدواژه‌ها = رفتار لرزه ای سازه‌ بتنی متوسط
بررسی اثر جهت‌داری زلزله در رفتار لرزه‌ای سازه‌های بتنی متوسط

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-13

بهزاد حاصلی؛ سلمان کیارسی