موضوعات = مهندسی عمران- ژئوتکنیک
لزوم در نظر گرفتن فاصله ایمن از شریان های زیرسطحی در مجاورت عملیات بهسازی خاک های نرم رسی با سربار

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 47-55

محمد مهدی پاردسوئی؛ مهدی مخبری؛ محمد هادی پاردسوئی؛ محمد رضا قاطع


بررسی عملکرد شمع‌ها در خاک و محیط‌های نشست‌پذیر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-20

امیرحسن رضائی فرعی؛ علی اکبر احترامی


بررسی تاثیر ضایعات کارخانه های سنگبری (گِل سنگ) برروی خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 21-32

امیر اشراقی؛ حمید مهرنهاد؛ مریم مختاری


ارزیابی پتانسیل روانگرایی ساختگاه سد باراندوز ارومیه براساس آزمون مقاومت نفوذ مخروط (CPT)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 70-82

تهمینه شیخ بگلو؛ محمد حسن پور صدقی؛ ناصر عبدی


تاثیر ذرات ژئوفوم در خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای ماسه ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 83-93

فهید توفیق آذری؛ روزبه دبیری


مقایسه روش های یخ زدایی روسازی های آسفالتی و بتنی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-13

سید سجاد حسینی؛ احد باقرزاده؛ پرهام حیاتی


آسیب شناسی ژئوتکنیکی کوی فرشته تبریز

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 14-32

علیرضا علیزاده مجدی؛ روزبه دبیری


بررسی اثر مدل‌های رفتاری مختلف خاک در مدل‌‌سازی عددی دیوارهای حائل طره‌ای

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-13

نوید حسن پوری نوتاش؛ آرش حوایی؛ روزبه دبیری


بررسی عملکرد ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع در محیط‏های شهری

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 14-30

امیرحسن رضائی فرعی؛ علی اکبر احترامی


اثر مؤلفه قائم شتاب زلزله بر ضرایب ظرفیت باربری پی های نواری

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-13

فرج ا... عسکری؛ سید محمد مهدی دریاباری؛ احمد حسنی


کاربرد مواد نانو در بهبود ظرفیت باربری خاکها

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 14-35

علی کاکاوند؛ روزبه دبیری