موضوعات = مهندسی عمران- سازه
مدلسازی طرح اختلاط بتن متخلخل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-15

محمد امامی کورنده؛ سید عظیم حسینی؛ علیرضا صبوری املشی


تحلیل ایمنی و ارزیابی رفتار لرزه ای سدهای بتنی قوسی

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 71-86

نورالدین صادقی؛ حسن میرزابزرگ


فرایند مدیریت ریسک در ساخت‌وساز پروژه‌های کوچک

دوره 7، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 30-45

نواب ستاوند؛ سید یعقوب ذوالفقاری فر


ارزیابی عملکرد چرخه‌ای سیستم استهلاک انرژی الاکلنگی با میراگر شکاف‌دار

دوره 7، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 46-70

حسین بهشتی نژاد؛ فرزاد حاجی رضائی؛ عباسعلی صادقی


بهینه‌سازی طرح اختلاط بتن سبک نسبتا مقاوم با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 17-30

محمد امامی کورنده؛ فرزانه واشقانی فراهانی


بررسی عملکرد شمع‌ها در خاک و محیط‌های نشست‌پذیر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-20

امیرحسن رضائی فرعی؛ علی اکبر احترامی


بررسی مشخصات مکانیکی بتن های خودتراکم حاوی الیاف شیشه و زئولیت

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-45

سعید حضرتی؛ میر علی محمد میرگذار لنگرودی


پرکردن منافذ روسازی بتن متخلخل با مصالح خاکی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 46-56

ابوالفضل حسنی؛ ابوالفضل محمدی جانکی؛ محمد جواد بیدشکی


بررسی رفتار دیوار برشی مرکب دارای ستونهای مدفون

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 57-69

نرگس سدیدی؛ مرتضی نقی پور


تعیین ضریب رفتار در سازه های دارای ناپیوستگی دیوار برشی تحت اثر بار لرزه ای

دوره 2، شماره 3، آذر 1397، صفحه 47-69

حمیده رفیعی؛ معصومه اشگی؛ روزبه دبیری


بررسی اثرات نسبت ابعاد و حجم تقریبی الیاف بر روی خصوصیات مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف فولادی ترکیبی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 49-64

محمد جمشیدی آوانکی؛ محمد عابدی؛ عبدا... حسینی؛ محمدصادق معرفت


آسیب شناسی ژئوتکنیکی کوی فرشته تبریز

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 14-32

علیرضا علیزاده مجدی؛ روزبه دبیری