اثر مؤلفه قائم شتاب زلزله بر ضرایب ظرفیت باربری پی های نواری

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-13

فرج ا... عسکری؛ سید محمد مهدی دریاباری؛ احمد حسنی


بررسی اثر مدل‌های رفتاری مختلف خاک در مدل‌‌سازی عددی دیوارهای حائل طره‌ای

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-13

نوید حسن پوری نوتاش؛ آرش حوایی؛ روزبه دبیری


مقایسه روش های یخ زدایی روسازی های آسفالتی و بتنی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-13

سید سجاد حسینی؛ احد باقرزاده؛ پرهام حیاتی


بررسی عملکرد شمع‌ها در خاک و محیط‌های نشست‌پذیر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-20

امیرحسن رضائی فرعی؛ علی اکبر احترامی


بررسی خواص مکانیکی بتن خودمتراکم ساخته شده از ضایعات کاشی شکسته شده

دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-18

فاطمه صفی خانی؛ مهدی مهدی خانی


کاربرد مواد نانو در بهبود ظرفیت باربری خاکها

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 14-35

علی کاکاوند؛ روزبه دبیری


بررسی عملکرد ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع در محیط‏های شهری

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 14-30

امیرحسن رضائی فرعی؛ علی اکبر احترامی


آسیب شناسی ژئوتکنیکی کوی فرشته تبریز

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 14-32

علیرضا علیزاده مجدی؛ روزبه دبیری


بررسی تأثیر استفاده از بتن معمولی در قاعده یک سد بتن غلتکی (RCC)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 18-48

مهدیه آقالاری؛ طالب مرادی شقاقی؛ روزبه دبیری


بررسی آزمایشگاهی مقاومت پیوستگی بین بتن عادی و بتن فوق‌توانمند

دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 19-29

محمد شکرچی زاده؛ سهیل جعفری نژاد؛ امیر مهدی ربیعی


بررسی تاثیر ضایعات کارخانه های سنگبری (گِل سنگ) برروی خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 21-32

امیر اشراقی؛ حمید مهرنهاد؛ مریم مختاری


طراحی بهینه قاب‌های فولادی خمشی سه بعدی با الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 30-45

محمود اکبری؛ محمدحسین نوذریان آرانی؛ امید پناهی شهری


توان سنجی اکولوژیکی زمین جهت شناسایی مناطق مستعد توسعه (مورد مطالعه: دهستان آق سو شهر کلاله )

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 33-54

میررضا غفاری زرین؛ الیاس نورالهی بسطام؛ محمد محمدبشاش سقزچی


بررسی مشخصات مکانیکی بتن های خودتراکم حاوی الیاف شیشه و زئولیت

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-45

سعید حضرتی؛ میر علی محمد میرگذار لنگرودی