کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
بهینه سازی وزن سازه فولادی به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 63-77

محمد امامی کورنده؛ سیده نگار نوربخش


طراحی بهینه قاب‌های فولادی خمشی سه بعدی با الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 30-45

محمود اکبری؛ محمدحسین نوذریان آرانی؛ امید پناهی شهری