فصلنامه علمی-تخصصی رویکردهای نوین در مهندسی عمران مقاله های اصیل علمی- پژوهشی را در دو زبان فارسی و انگلیسی به چاپ می رساند. هیات تحریریه مجله جمعی از اساتید با سابقه اشتهار علمی از دانشگاه های معتبر ایران می باشند که با دقت نظر و ارزیابی دقیق تلاش می کند تا مقالات معتبر و مفید در این مجله ارائه نمایند. فصلنامه علمی- تخصصی رویکردهای نوین در مهندسی عمران در گرایش های مختلف مهندسی عمران به شرح ذیل مقاله به چاپ می رساند:

- مهندسی سازه

-مهندسی زلزله

- مهندسی ژئوتکنیک

- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

- مهندسی و مدیریت  منابع آب

- مهندسی و مدیریت ساخت پروژه

- مهندسی سواحل و سازه های دریایی

- مهندسی راه و ترابری

- مهندسی حمل و نقل

- نقشه برداری

لازم به یادآوری است که فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران تنها از اعضاء هیئت علمی دانشگاهها مقاله دریافت می نماید. لذا از دانشجویان محترم تقاضا می گردد که مقالات خود را از طریق استاد راهنما ارسال نمایند.

به اطلاع تمامی محققین و دانشجویان می رساند، موسسه آموز عالی زند شیراز همکاری علمی و پژوهشی خود را با مجله رویکردهای نوین در مهندسی عمران آغاز نموده است. امید است این تشریک مساعی باعث پیشرفت هرچه بیشتر جامعه علمی مهندسی عمران گردد.

 به اطلاع تمامی محققین و دانشجویان می رساند، دانشگاه ایوان کی همکاری علمی و پژوهشی خود را از مورخه 1400/04/25 با مجله رویکردهای نوین در مهندسی عمران آغاز نموده است. امید است این تشریک مساعی باعث توفیقات روز افزون در زمینه تحقیقات انجام یافته مهندسی عمران گردد.

به اطلاع تمامی محققین و دانشجویان بزرگوار می رساند مجله رویکردهای نوین در مهندسی عمران در سامانه EBSCO نمایه شده است.

به اطلاع تمام دانشجویان، محققین و اساتید بزرگوار می رساند، طبق نظر شورای سردبیری از تاریخ 1402/03/01 مقالاتی که در مجله رویکردهای نوین در مهندسی عمران پس ارزیابی داوران مورد تایید و پذیرش قرار می گیرد، مبلغ 3/000/000 ریال به عنوان هزینه داوری و چاپ دریافت می گردد.

مبلغ ذکر شده بعد از پذیرش مقاله بایستی به شماره کارت 8541-8794-9973-6037 بانک ملی واریز شده و فیش آن از طریق ایمیل که در بخش ((تماس با ما)) موجود است ارسال گردد.     

 

 •   کشور محل انتشار: ایران
 • ناشر: دکتر روزبه دبیری
 • شاپای الکترونیکی: 7122- 2588
 • حوزۀ تخصصی : مهندسی عمران 
 • زبان مجله: فارسی- انگلیسی 
 • نوبت انتشار: فصلنامه 
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 3/000/000 ریال 
 • دسترسی آزاد: بله
 • نوع داوری:  دو مرحله ای و بدون نام
 • زمان داوری : 4 تا 8 ماه
 • درصد پذیرش مقالات : بیش از 70 درصد
 • نمایه‌شده در : بله
 • دسترسی به مقاله‌ها: آزاد
 • ایمیل مجله : naea79928@gmail.com
 • ایمیل پشتیبان : naea79928@gmail.com

 

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها