داوران

استاد گرامی

برای داوری مقالات لازم است در سامانه ثبت نام کنید و با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید. جهت ورود به سایت برای داوری مقالات به صورت الکترونیکی به طریق زیر عمل فرمائید. در صفحه شخصی داور سه گزینه وجود دارد:

 1- مقالات جدید نیازمند داوری

2- مقالات در حال داوری

3- مقالات داوری شده

 چنانچه مقالات ارسالی از طرف سردبیر را برای داوری قبول کنبد، این مقالات در گزینه مقالات در حال داوری نمایش داده می‌شود. مقالاتی که داوری آنها به اتمام رسیده است، در گزینه سوم نمایش داده می‌شود. در این صورت ضروری است فرم داوری به صورت آنلاین تکمیل کنید. این امکان نیز وجود دارد که توضیحات به صورت فایل جداگانه ارسال شود.