بررسی هزینه های اقتصادی تصادفات جاده‌ای (برون‌شهری) ایران در سال 1395

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

هزینه سنگین و رو به رشد تلفات، جرح و مصدومیت و از بین رفتن اشیاء، هزینه­های عمیق روحی روانی و فرهنگی و اجتماعی تصادفات ترافیکی موضوعی مهم هم برای مسئولان و مدیران و سیاست‌گذاران و هم برای پلیس راهور کشور می­باشد. ضرورت محاسبه هزینه سوانح ترافیکی و یافتن راه­های علمی و منطقی و سامانمند برای حل این مشکل بیش‌ازپیش احساس می­شود. تعیین هزینه سوانح ترافیکی علاوه برنشان دادن بار سنگینی که بر جامعه تحمیل می­کند، سهم بخش­های درگیر در سانحه را روشن می­سازد. بررسی هزینه سوانح ترافیکی به­عنوان معیاری برای مقایسه و تصمیم­گیری و شاخصی در جهت تعیین اثربخشی اقداماتی است که تاکنون برای کاهش سوانح به­کارگرفته شده است. لذا هدف از تحقیق حاضر، براورد هزینه تصادفات جاده­ای اتفاق افتاده در ایران را بر اساس آخرین آمار اعلامی از تصادفات که مربوط به سال 1395 می­باشد. بر این اساس هزینه تقریبی کل تصادفات جاده­ای اتفاق افتاده در سال 1395 و به‌تبع آن هزینه تحمیلی هر تصادف به تفکیک خسارتی، فوتی و جرحی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]- آیتی، اسماعیل. 1388، هزینه تصادفات (تئوری و کاربردی). تهران: انتشارات پژوهشکده حمل‌ونقل، چاپ اول.
[2]- صفار زاده، محمود و کاظمی، مجتبی و موقری، هادی و فلاح زواره، محسن. 1394، روش پیش­بینی هزینه­های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران. مجله مهندسی حمل‌ونقل. سال ششم. شماره چهارم. تابستان.
[3]- آیتی، اسماعیل. 1387، هزینه اقتصادی تصادفات درون­شهری در ایران. مجله تحقیقات جغرافیایی، دوره 23. شماره 1.
[4]- صفار زاده، محمود و ترابی، محمد. 1390، اولویت‌بندی اقدامات ایمن‌سازی درراه‌ها (مطالعه موردی محور مشهد-سرخس)،­­ یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک. تهران. ایران.
[5]- بهبهانی، حمید و رضایی فر، محمدحسین و وامق، مصطفی و کارگر، علی. 1393، ارائه روشی برای اولویت‌بندی تجهیزات ترافیکی. مجله فن‌آوری حمل‌ونقل. شماره 23. پاییز و زمستان.
 [6]- رضایی فر، محمدحسین و شیرمحمدی، حمید و توکلی ­پاشکمی، محمد زمان و روشن­چراغ، اسمعلی و فروزان، محمد. 1394، ارزیابی روش خطی در اولویت‌بندی ایمن‌سازی معابر برون‌شهری. چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک. تهران. ایران.
[7]- زاهد، فاطمه و رضایی ارجرودی، عبدالرضا. 1385، برآورد هزینه خارجی بخش جاده­ای کشور بر محیط‌زیست اجتماعی (با تأکید بر تصادفات جاده­ای). مجله علوم و تکنولوژی محیط‌زیست. دوره هشتم. شماره 3. پاییز.
[8]- وب­سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، http://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx.
[9]- وب­سایت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده­ای کشور، سالنامه آماری، http://www.rmto.ir/Pages/SalnameAmari.aspx.
[10]- وب­سایت سازمان پزشکی قانونی کشور، http://www.lmo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2370