بررسی برخی عدم تطابق های فازهای معماری، سازه و تاسیسات با فاز اجرایی پروژه های ساختمانی و بررسی تعدادی از مشکلات اجرایی به وجود آمده

نوع مقاله : مروری

نویسنده

مربی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه غیرانتفاعی زند، شیراز، ایران

چکیده

امروزه با توجه به افزایش ساخت و ساز در کشور به ویژه در کلان شهرها و مشکلات ایحاد شده در هنگام اجرای پروژه های عمرانی ، لزوم هماهنگی بین مهندس معمار در هنگام طراحی ، مهندس سازه در زمان طراحی سازه و مهندس تاسیسات در زمان طراحی فازهای تاسیساتی و همکاری و مشارکت این مهندسین با یکدیگر در فازهای مختلف بیش از پیش احساس می شود. در بسیاری از کشورهای دنیا ، کلیه فازهای معماری ، سازه و تاسیسات در قالب یک تیم طراحی و در کنار فاز اجرایی همچنان به فعالیت خود در آن پروژه جهت رفع نواقص به وجود آمده می پردازند ، در حالی که در کشور ما این هماهنگی کمتر وجود دارد و پس از نهایی شدن نقشه های هر فاز ، مهندس فاز مربوطه کار خود را تمام شده تصور کرده و دیگر مسئولیت امور طراحی خود در زمان اجرا را به عهده نمی گیرد. در این میان مهندس ناظر و تیم اجرای پروژه عمرانی با توجه به عدم دسترسی به مهندسین طراح ، به صورت سلیقه ای اقدام به رفع مشکلات پیش آمده در اجرا می نمایند که این مسئله گاهی باعث بروز خسارات بزرگتر از لحاظ مهندسی و ایمنی می گردد. در این تحقیق سعی شده است به تعدادی از عدم تطابق بین فازها و ناهماهنگی های به وجود امده بین مهندسین در زمان اجرای پروژه و برخی ایرادات اجرایی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


[1]- آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 ویرایش چهارم 1393، مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
[2]- الهی فر، س. و خانجانی، ح.، 1395، همراه ناظر، چاپ پنجم 1395، نشر نوآور
[3]- مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ، ویرایش 1392
[4]- آیین نامه حفاظتی کارگاههای سلختمانی مصوب شهریور1381.