بررسی سیستم ساختمان‌های بنایی و روشهای رفع ضعف لرزه‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی عمران-سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

   عملکرد لرزه­ای در طراحی ساختمان­های واقع در مناطق لرزه­خیز موضوعی با اهمیت می­باشد. یکی از پارامترهای مهم در طراحی سازه ها، شکل پذیری ((Ductility می­باشد؛ شکل پذیری نقش یک فیوز را در سازه ایفا می­کند. شکل پذیری عضو باعث می­شود که هنگام زلزله مقداری اتلاف نیروی زلزله ایجاد شود و همچنین کاهش آسیب برای یک عضو مقاوم (مثل دیوارها) که انتظار میرود در سازه بتواند ایستایی خود را در هر حالی حفظ نماید. وجود یک عضو شکل­پذیر در سازه باعث می­شود تا ساکنین ساختمان فرصت خروج از ساختمان را در هنگام زلزله داشته باشند که این همان انتظار  لرزه­ایست که از سازه می رود یعنی سازه بدون هشدار عمل نکند و یک مرتبه فروریزش (Collapse) نکند. در ساختمانهای بنایی شکل پذیری بوسیله شنارژها و در اتصال سقف به شنارژهای افقی و قائم تامین میگردد لیکن اهمیت این اعضا را در ساختمانهای بنایی نشان میدهد. در ساختمان­های بنایی پارامتر مقاومت بخصوص مقاومت برشی بسیار با ­اهمیت می­باشد. در این تحقیق برای شناخت هرچه بیشتر مهندسین، به ارائه ضعف­های لرزه ای ساختمان­های بنایی در هنگام زلزله و روش­های رفع آن در هنگام طراحی و اجرا (قبل از اینکه سازه خسارت ببیند و باعث خسارت­های جانی شود و نیاز به بهسازی پیدا کند) و نیز تقویت سازه آسیب دیده پس از زلزله پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]-Application Guide Seismic Improvement Instructions for Existing Buildings Building Buildings, Journal 3-363
[2]-Safizadeh, B., Maleki, A., 1396, Evaluation of the performance of walls with unreinforced building materials under lateral loading, Twelfth Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land, New Findings in Civil Engineering and the environment.
[3]-Building 2800 Standard, 2013, Earthquake Design of Buildings, Office of National Building Regulations.
[4]-Article 8 of the National Building Regulations, 1392, design and implementation of masonry buildings, Office of National Building Regulations.
[5]-Mostofinejad, D., Talaei Taba, B., 2004, Increasing the ductility of reinforced concrete joints using FRP sheets, First National Congress of Civil Engineering, Tehran, Sharif University.
[6]-Ebrahimi, R. Abedi, K. Afshin, H. Shiri, B, 2016, Seismic reinforcement of reinforced concrete columns using prestressed metal strips, 8th Annual National Iranian Concrete Conference.
[7]-Code.376, 2013, Instructions for Seismic Improvement of Unarmed Building Buildings.